Spatial Data Calculator
Skip Navigation Links
Seda funktsiooni on kasutatud 845 korda

Selle rakenduse uus, ASP.NET Core versioon.

Sarnasuskordajad

QS – Dice-Sørensen, CC – Jaccard, K1 – Kulczyński I, K2 – Kulczyński II, PS – Renkonen, RI – Ružička, BD – block distance, ED – Euclidean distance.

Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [Vaatluse nimi] [V1] [V2] ... Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Vaatluse koodi kasutatakse sõnana. Tühje lahtreid ei või olla – iga vaatluse igal tunnusel peab olema väärtus.
Vt ka õpikus ptk 2.1.1.
Esimeses reas on tunnuste nimed.

|| ||