Ruumiliste andmete kalkulaator
Skip Navigation Links
Sisselogimine õppeaine kontoga [ Log In ] Seda funktsiooni on kasutatud 2086 korda

Selle rakenduse uus , ASP.NET Core versioon.

Lokaalstatistikud andmekihtidest

Lähteandmed

Sisestatud koordinaadid peavad olema kolmes veerus: koha tunnusnumber, X koordinaat ja Y koordinaat meetrites. Telgede suunad vali andmete sisestuse lahtri kohalt. Iga koht peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.
Kui pikslite arv on mõne valitud statistiku mõistliku ajaga arvutamiseks liiga suur, moodustatakse lokaalses aknas olevatest pikslitest juhuvalim.
Vt ka õpikus ptk 4.3.2.9.
KihtNom/numSamm [m]
100
100
100
100
1000
1000
Litsenseeritud andmekihte saavad kasutada õppeainetes LOOM.02.013 või LOOM.02.035 osalevad tudengid, kes logivad sisse õppeaine kontoga lehe päisest
ning TÜ ÖMI töötajad, kes logivad sisse ÖMI digiarhiivi kontoga siit.

Arvutatavad kohad


Taust:
|| ||