Ruumiliste andmete kalkulaator
Skip Navigation Links
[ Log In ]

Selle rakenduse uus, ASP.NET Core versioon.

Tutvustus

See ruumiliste andmete statistilise analüüsi (RASA) kalkulaator on algselt loodud täiendusena ruumiliste loodusandmete statistilise analüüsi raamatu ja veebipõhiste õppeainete juurde. Kalkulaatori kavandas ja suurema osa selle koodist kirjutas Kalle Remm. Kujundamisel ja videoõpetuste loomisel abistas Tiiu Kelviste.
Kalkulaatori arvutusliku osa kood ja seega ka arvutusalgoritm on kasutajale nähtav. Kasutage seda sellisena, nagu see on. Lühemad kommentaarid ja ettepanekud palun saata all olevate vormide abil. Pikemaid teateid ja parandusettepanekuid võtab vastu Kalle Remm.
Kalkulaatori sisendandmed peavad formaalselt olema ristkoordinaatides. Kõik arvutatavad vahemaad ja vahemaaga seotud suvandid on samades ühikutes kui koordinaadidki. Näiteks kui ristkoordinaadid on meetrites, siis tuleb ka kaugusintervalli laius ja naabrite otsimise raadius sisestada meetrites. Kui sisendis on eespool (vasakul) lõuna−põhja suuna koordinaat, tuleks sisse lülitada valik Põhjasuund eespool, kui eespool on lääne−ida suuna koordinaat, siis valik Idasuund eespool. Valmis kaardikihte kasutavad funktsioonid eeldavad L−Est koordinaatsüsteemi kasutamist. Kuvatavatele kartogrammidele saab lisada Maa−ameti WMS teenuse pakutava kaarditausta, mis eeldab samuti L−Est ristkoordinaate.
Kartogrammide avamiseks ja koodi vaatamiseks peab veebilehitseja lubama hüpikaknaid saidist digiarhiiv.ut.ee.

Publikatsioonid

Remm K., Kelviste T. 2014. An online calculator for spatial data and its applications. Computational Ecology and Software 4(1), 22-34.
◦ Remm, K. 2014. Jaani-Matsi talu kohaga sarnaste kohtade kaardid. Lk 101-108 kogumikus Pühaste koguteos Ülo Mander 60.
Remm K., Kelviste T. 2014. Ruumiliste loodusandmete veebikalkulaator. TÜ e-õppe ajakiri. Kevad 2014.
◦ Kotta J., Remm K., Vahtmäe E., Kutser T., Orav-Kotta H. 2014. In-air spectral signatures of the Baltic Sea macrophytes and their statistical separability. Journal of Applied Remote Sensing 8(1), 083634 (May 09, 2014). doi:10.1117/1.JRS.8.083634.
Remm K. 2014. Veebikalkulaatori rakendusi kaugseireandmetega töötamisel. Lk. 182-191 kogumikus Kaugseire Eestis 2014. Keskkonnaagentuur, Tallinn 2014.
◦ Bett G.C.L., Kaplan A.D., Rasmusson R.L. 2016. Action Potential Shape Is a Crucial Measure of Cell Type of Stem Cell-Derived Cardiocytes. Biophysical Journal 110(1):284-286. 10.1016/j.bpj.2015.11.026.
◦ Remm K. 2016. Selecting site characteristics at different spatial and thematic scales for shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) distribution mapping. Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 64, 17–38. doi:10.1515/fsmu-2016-0002.
◦ Remm K., Remm L. 2017. Shrubby cinquefoil (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.) mapping in Northwestern Estonia based upon site similarities. BMC Ecology 2017 Feb 21;17(1):7. doi: 10.1186/s12898-017-0117-0.
◦ Tammeleht E., Kuuspu M. 2017. Effect of competition and landscape characteristics on mesocarnivore cohabitation in badger setts. Journal of Zoology. doi: 10.1111/jzo.12529.
◦ Ficko A., Boncina A. 2019. Public attitudes toward environmental protection in the most developed countries: The Environmental Concern Kuznets Curve theory.Journal of Environmental Management 231(1), 968 - 981. DOI: 10.1016 / j.jenvman.2018.10.087.

◦ Kalkulaatori abil lahenduvate ülesannete näidiseid koos lahendamisjuhistega on õppeainete Geograafiline andmetöötlus ja Ruumiliste andmete statistiline analüüs veebilahenduses.

Selle kalkulaatori loojad ei võta tasu kalkulaatori kasutamise eest ega võta vastutust ekslike või mitte ootuspäraste tulemuste või muude kalkulaatori kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest.

Senine kasutus


Teated ja arvamused

Saatja nimi: E-mail:
Teade:

Manus .png, .jpg, .bmp või .gif vormis pildina:

Manus failina:


Varasemad teated

Sõnumi saatja aadressi ei avaldata.
AegNimiTeadeVastus 
3/7/2016 10:38:52 AMRoger WhitewayI love this - thank you. I have a poor background in statistics, and I have been looking for a way to cluster similar place names within the UK. These clusters may be significant if they relate to early invasions of the UK by (for example) the Danes and the Norwegians. Your SDC (Spatial clusters from ID, X, Y data) does exactly what I want - it takes my data and gives me results that I can find useful, without all the background on how spatial analysis is done. For me, this is excellent. Many thanks, Roger Whiteway PS: If you have any comments about how appropriate or otherwise this sort of use might be, I shall be interested to hear. Thank you, Roger! I would gladly add a reference or link to your research, when it is published, to the introduction of the calculator. Kalle Remm 7933