Ruumiline poolhajuvus

Seda vahendit on kasutatud 235 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [X] [Y] [väärtus]. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Vt ka õpikus ptk 5.1. Ülesanne 3936.


WMS taust:
|| ||
Tulemused