Harvendamine

Seda vahendit on kasutatud 786 korda.
Lähteandmed

Sisend peab olema veergudes kujul: [X] 1D andmete puhul, [X] [Y] — 2D, [X] [Y] [Z] — 3D andmete puhul. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse. Viimane veerg võib sisaldada koode eristamaks lähtepunkte, mille ümbert eemaldatakse teise koodiga sihtpunkte. Kui tagumises veerus on aeg (või muu X ja Y teljest erinevate ühikutega mõõde), siis peab see olema ujukoma arvuna, mis tähistab päevi 1900 aasta algusest (Serial Date vorming).

Ülesanne 3968.

Lähteandmete vorming

WMS taust:
, mille ümbert eemaldatakse
, mida harvendatakse
|| ||
Tulemused