Koodi sageduse väärtusvahemikud

Seda vahendit on kasutatud 0 korda.
Lähteandmed
Leitakse piirkonnad, kus on piisavalt vaatlusi ja valitud klassi sagedus on etteantud vahemikus. Klasside täisarvulised koodid peavad olema esimeses, tunnuse väärtused teises veerus. Tähega algavaid ridu ignoreeritakse.|| || ||
Tulemused