Koodi sageduse väärtusvahemikud

Seda vahendit on kasutatud 392 korda.
Lähteandmed
Leitakse piirkonnad, kus on piisavalt vaatlusi ja valitud klassi sagedus on etteantud vahemikus. Klasside täisarvulised koodid peavad olema esimeses, tunnuse väärtused teises veerus. Tähega algavaid ridu ignoreeritakse.|| || ||
Tulemused