Vahemaast sõltuv korrelatsioon

Seda vahendit on kasutatud 608 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [X] [väärtus] 1D, [X] [Y] [väärtus] 2D, [X] [Y] [Z] [väärtus] 3D andmete puhul. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Vt ka õpikus ptk 5.4.2. Ülesanne 3789.

Mõõtmelisus:
Kasuta mitte-ruumilist korrelatsiooni.
WMS taust:
|| ||
Tulemused