Ruumilised klastrid

Seda vahendit on kasutatud 2548 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [ID] [X] [Y] Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse. Kui tagumises veerus on aeg (või muu X ja Y teljest erinevate ühikutega mõõde), siis peab see olema ujukoma arvuna, mis tähistab päevi 1900 aasta algusest (Serial Date vorming).

Ülesanded 3779, 3780 ja 4040.








Taust:
|| ||
Tulemused