Sarnasus esinemise ja puudumise kohtadega

Seda vahendit on kasutatud 773 korda.
Lähteandmed

Sisestatavas õpetusandmetes peab olema kolm veergu: esimeses kahes veerus õpetuskohtade Lambert-Est koordinaadid, viimases nullid (puudumiskoht) ja ühed (esinemiskoht). Iga koht peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read eemaldatakse. Õpetusjuhud võivad olla kogu Eestist, väljund arvutatakse vaid lahtrisse kirjutatud kaardilehe kohta. Õpetusandmed peavad sisaldama nii esinemis- kui ka puudumiskohti. Vt ka õpikus ptk 3.4.6.

Ülesanne 3964.

Tunnuste kaalud vahemikus 0 - 100

WMS taust:

|| ||
Tulemused