Sarnasus ja vahemaa

Seda vahendit on kasutatud 948 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [Vaatluse nimi] [V1] [V2] ... Iga objekt peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Vaatluse koodi kasutatakse sõnana. Tühje lahtreid ei või olla – iga vaatluse igal tunnusel peab olema väärtus.

Vt ka õpikus ptk 2.1.1. Ülesanded 3662, 3663, 3664 ja 3949.

Lühendid: QS – Dice-Sørensen, CC – Jaccard, K1 – Kulczyński I, K2 – Kulczyński II, PS – Renkonen, RI – Ružička, BD – plokk-vahe, ED – eukleidiline vahe.

|| ||