Üks muutuja

Seda vahendit on kasutatud 1063 korda.
Lähteandmed

Ühte muutujat ühes valimis kirjeldavad näitajad, vastavus teoreetilisele jaotusele ja keskmise erinevus etteantud väärtusest. Sisendandmed peavad olema numbrid ühes veerus. Tähega algavaid ridu (veeru nime) ei kasutata. Arvutuses on kasutatud Meta.Numerics vahendeid.

Vt ka õpikus ptk 1.3.4.

Ülesanded 3554 ja 4150.
|| ||
Tulemused