ROC kõver

Seda vahendit on kasutatud 186 korda.
Lähteandmed

ROC kõver kujutab numbrilise klassifitseeriva tunnuse võimet tuvastada õigeid positiivseid juhtumeid. Sisendis peavad olema numbrilised väärtused esimeses veerus ja esinemine / puudumine ühtede ja nullidena teises veerus. Veergude eraldajaks olgu tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Ülesanded 3960 ja 4051.

|| || ||
Tulemused