Esinemiskohtade osa põhiala ja mulla üksustes

Seda vahendit on kasutatud 274 korda.
Lähteandmed
Sisestatavas õpetusandmetes peab olema kolm veergu: esimeses kahes veerus õpetuskohtade Lambert-Est koordinaadid, viimases nullid (puudumiskoht) ja ühed (esinemiskoht). Iga koht peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read eemaldatakse. Õpetusjuhud võivad olla kogu Eestist, väljund arvutatakse vaid lahtrisse kirjutatud kaardilehe kohta. Õpetusandmed peavad sisaldama nii esinemis- kui ka puudumiskohti. Arvutatakse esinemiskohtade osakaal õpetusandmetes põhiala ja mulla kombinatsioonis.

P kombinatsioonides P äärejaotustest

WMS taust:

|| ||
Tulemused