Juhuslik punktmuster

Seda vahendit on kasutatud 1469 korda.
Lähteandmed

Juhusliku punktmustri loomine. Maski kasutamisel genereeritakse punktid vaid maskiga määratud alale. Kasutaja poolt üles laaditav mask peab olema Idrisi rst ühe- või neljabaidise päiseta rastrina.

Vt ka õpikus ptk 3.4.6. Ülesanded 3946, 3980, 3981.

Sobiva pinna mask
Juhupunktid genereeritakse alale, kus piksliväärtuse vahemik on sama, mis järgnevates lahtrites. ... Näidismask
RDC fail:
RST fail:
WMS taust:
||
Tulemused