Lähima naabri kauguste jaotus

Seda vahendit on kasutatud 1049 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [ID] [X] [Y] või [ID] [X] [Y] [Kood], kui lähimat naabrit otsitakse vaid samast grupist. Grupikood võib olla nii sõna kui ka number, objekti ID peab olema täisarv. ID peaks olema grupi sees unikaalne. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (päised) eemaldatakse.

Vt ka õpikus ptk 4.1.2.11. Ülesanded 3977, 4147, 3948 ja 4040.

Piirid juhupunktidele

WMS taust:


|| ||
Tulemused