Naaberklasside sagedus

Seda vahendit on kasutatud 51 korda.
Lähteandmed
Lähteandmed olgu veergudes: [X] [Y] [Kood]. Grupikood võib olla nii sõna kui ka number. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.


WMS taust:
|| ||
Tulemused