Ripley K(t), L(t)-t ja naabrite tihedus O(r)

Seda vahendit on kasutatud 2027 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu päiseta tabeli kujul veergudega: [X] [Y]. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read eemaldatakse. Koordinaatide jagaja 1000 võimaldab sisestada kohtade koordinaadid ja tsooni laiuse meetrites, Kui saada tiheduse km² kohta. Jagaja väärtus 100 annab tiheduse hektari kohta. Kui sobivusmaski kasutatakse, siis peab see olema Idrisi rst ühe- või neljabaidise päiseta rastrina.

Ülesanne 3983. Vt ka õpikus ptk 4.1.2.
Sobiva pinna mask
RDC fail:
RST fail: Eemaldada

WMS taust:
Objektid, mille ümber naabreid loendatakse
Sihtobjektid, mida loendatakse
|| ||
Tulemused