Lokaalne koonduvus

Seda vahendit on kasutatud 438 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [X] [Y]. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse. Koonduvuse / eraldatuse hindamisel võrreldakse antud raadiuses olevate objektide keskmist ruutvahemaad juhusliku paiknemise korral oodatavaga. Koonduvust ei saa hinnata piirkondades, kus ei ole vähemalt kahte objekti.

4.1.2. Ülesanne 4148.

Ala servad


WMS taust:


|| ||
Tulemused