Joonte üldistamine

Seda vahendit on kasutatud 497 korda.
Lähteandmed

Sisend peab olema veergudes kujul [X] [Y]. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse. Kui järjestikuste nurkade vahe on suurem kui eraldi joonte vähim vahe, siis alustatakse uut joont.

Vt ka õpikus joonis 6-6. Ülesanded 3935 ja 3950.


Taust:

|| ||
Tulemused