Kohalik korrelatsioon

Seda vahendit on kasutatud 281 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes, iga vaatlus olgu omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Kaardile arvutatakse lineaarse korrelatsiooni kordaja. Vt ka õpikus ptk 5.1.2.. Ülesanne 3931.

Arvuta:
Laag:

WMS taust:|| ||
Tulemused