Kohalik autokorrelatsioon

Seda vahendit on kasutatud 2048 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [X] [Y] [väärtus], iga vaatlus omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Morani I arvutatakse kasutaja määratud vahemaaga punktides kasutaja määratud raadiuses olevatest väärtustest. Vt ka õpikus ptk 5.1.2.4.





Laag:

WMS taust:

|| ||
Tulemused