Lokaalstatistikud joonel

Logi sisse LOOM.02.013 / LOOM.02.035 kasutajana
Seda vahendit on kasutatud 772 korda.
Lähteandmed

Serveris olevate andmekihtide kasutamisel peavad transekti ja akna mõõdud olema Lambert-Est koordinaatsüsteemi meetrites. Statistikute valemeid vaata õpikus ptk 4.3.2.9. Lokaalses aknas olevatest pikslitest või xy-kujul kohtadest moodustatakse juhuvalim, kui kohtade arv on mõne valitud statistiku arvutamiseks liiga suur.

Litsenseeritud andmekihte saavad kasutada õppeainetes LOOM.02.013 või LOOM.02.035 osalevad tudengid, kes logivad sisse õppeaine kontoga lehe päisest. Sisse loginud kasutajad saavad serverisse salvestada kuni 20 transekti sätted ja kuni 20 rasterfaili.

Ülesanded 4028, 4029 ja 4030.

Joone alguse ja lõpu koordinaadid

Murdjoone nurgakoordinaadid veergudes [X] [Y]. Kümnendike eraldajaks peab olema punkt. Telgede suund vali ülalt.
Kiht Nominaalne Px [m]
Koodid
Koodid
Koodid
Väärtused andmekihis olgu veergudes [X], [y], [Väärtus]. Kümnendike eraldajaks peab olema punkt. X ja Y telje suund nagu transektilgi.
Taust:

;
Taust:
|| ||
Tulemused