Lokaalstatistikud andmekihtidest

Logi sisse LOOM.02.013 / LOOM.02.035 kasutajana
Seda vahendit on kasutatud 2300 korda.
Lähteandmed

Statistikud arvutatakse kohtade ümber, mille koordinaadid peavad olema kolmes veerus: koha tunnusnumber, X koordinaat ja Y koordinaat meetrites. Telgede suunad vali andmete sisestuse lahtri kohalt. Iga koht peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse. Kui pikslite arv on mõne valitud statistiku mõistliku ajaga arvutamiseks liiga suur, moodustatakse lokaalses aknas olevatest pikslitest juhuvalim.

Vt ka õpikus ptk 4.3.2.9. Litsenseeritud andmekihte saavad kasutada õppeainetes LOOM.02.013 või LOOM.02.035 osalevad tudengid, kes logivad sisse õppeaine kontoga lehe päisest. Sisse loginud kasutajad saavad serveris hoida kuni 20 oma üleslaaditud andmekihti.

Ülesanded 3979, 3938, 3947, 3984, 3987, 3992.

Kiht Nominaalne Px [m]
Koodid
Koodid
Koodid
Fookuse ulatus
Raadiused: sise välis
Kui välisraadius = 0, esitatakse vaid väärtus selles kohas.

Background:

Taust:
|| ||
Tulemused