G(r), F(r) ja J(r) funktsioon

Seda vahendit on kasutatud 240 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [X] [Y]. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

G(r) tähistab tõenäosust, et objekti ümber raadiuses r on vähemalt üks naaber,
F(r) tõenäosust, et juhusliku koha ümber raadiuses r on vähemalt üks objekt ja
J(r) = [1 - G(r)] / [1 - F(r)].
Vt ka õpikus ptk 4.1.2.
WMS taust:
|| ||
Tulemused