Interpoleerimine

Seda vahendit on kasutatud 692 korda.
Lähteandmed

Antud väärtustega kohad peavad olema veergudes: [X] [Y] [väärtus], arvutatavad kohad veergudes: [ID] [X] [Y] Iga koht peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. ID võib olla koha nimi, kuid ei tohi sisaldada tühikut ega muud veeru eraldajat.

Vt ka õpikus ptk 5.2. Ülesanded 3970, 3937 ja 4140.
Interpoleeritava ala mask
RDC fail:
RST fail: Eemaldada

WMS taust:


|| ||
Tulemused