Gradientanalüüs

Seda vahendit on kasutatud 134 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu arvudena kahes veerus, millest esimene näitab vaatluse asendit vaatlustrassil, teine ordinatsioonitelje suhtes. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (päis) eemaldatakse. Tühje lahtreid ei või olla. Ordinatsioonitunnus võib olla mistahes arvtunnus. Seda töödeldakse neljabaidise murdarvuna.

Vt ka õpikus ptk 4.3.4..


|| || ||
Tulemused