Väärtustega vahemikud

Seda vahendit on kasutatud 82 korda.
Lähteandmed
Klasside koodid peavad olema esimeses, tunnuse väärtused järgnevas veerus. Veergude eraldajaks võib olla tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tulemustes esitatakse väärtustega kaetud vahemikud.


|| ||
Tulemused