Tutvustus

See ruumiliste andmete statistilise analüüsi (RASA) kalkulaator on algselt loodud täiendusena ruumiliste loodusandmete statistilise analüüsi raamatu ja veebipõhiste õppeainete juurde. Kalkulaatori kavandas ja selle koodi kirjutas Kalle Remm. Kalkulaatori see versioon on mudel-vaade-kontroller ülesehitusega ja toetub Microsoft ASP.NET Core 3 raamistikule. Kalkulaatori arvutusliku osa kood ja seega ka arvutusalgoritm on kasutajale nähtav.

Kalkulaatori sisendandmed peavad formaalselt olema ristkoordinaatides. Kõik arvutatavad vahemaad ja vahemaaga seotud suvandid on samades ühikutes kui koordinaadidki. Näiteks kui ristkoordinaadid on meetrites, siis tuleb ka kaugusintervalli laius ja naabrite otsimise raadius sisestada meetrites. Kui sisendis on eespool (vasakul) lõuna−põhja suuna koordinaat, tuleks sisse lülitada valik Põhjasuund enne, kui eespool on lääne−ida suuna koordinaat, siis valik Idasuund enne. Valmis kaardikihte kasutavad funktsioonid eeldavad L−Est koordinaatsüsteemi kasutamist. Kuvatavatele kartogrammidele saab lisada kaarditausta Riigi Maa−ameti WMS teenusest.

Kalkulaatori abil lahenduvate ülesannete näidiseid koos lahendamisjuhistega on õppeainete Geograafiline andmetöötlus ja Ruumiliste andmete statistiline analüüs veebilahenduses.

Rakenduse põhjalikum kirjeldus on tehnilises dokumendis.

Kalkulaatorit on sel kuul kasutatud 24 korda. Senine kasutus ajas ning riikide ja funktsioonide kaupa.

Kommentaarid ja ettepanekud on oodatud. Pikemaid teateid ja parandusettepanekuid võtab vastu Kalle Remm.

Publikatsioonid

Remm K., Kelviste T. 2014. An online calculator for spatial data and its applications. Computational Ecology and Software 4(1), 22-34.
◦ Remm, K. 2014. Jaani-Matsi talu kohaga sarnaste kohtade kaardid. Lk 101-108 kogumikus Pühaste koguteos Ülo Mander 60.
Remm K., Kelviste T. 2014. Ruumiliste loodusandmete veebikalkulaator. TÜ e-õppe ajakiri. Kevad 2014.
◦ Kotta J., Remm K., Vahtmäe E., Kutser T., Orav-Kotta H. 2014. In-air spectral signatures of the Baltic Sea macrophytes and their statistical separability. Journal of Applied Remote Sensing 8(1), 083634 (May 09, 2014). doi:10.1117/1.JRS.8.083634.
Remm K. 2014. Veebikalkulaatori rakendusi kaugseireandmetega töötamisel. Lk. 182-191 kogumikus Kaugseire Eestis 2014. Keskkonnaagentuur, Tallinn 2014.
◦ Bett G.C.L., Kaplan A.D., Rasmusson R.L. 2016. Action Potential Shape Is a Crucial Measure of Cell Type of Stem Cell-Derived Cardiocytes. Biophysical Journal 110(1), 284-286. DOI:10.1016/j.bpj.2015.11.026.
◦ Remm K. 2016. Selecting site characteristics at different spatial and thematic scales for shrubby cinquefoil (Potentilla fruticosa L.) distribution mapping. Forestry Studies | Metsanduslikud Uurimused 64, 17–38. DOI:10.1515/fsmu-2016-0002.
◦ Remm K., Remm L. 2017. Shrubby cinquefoil (Dasiphora fruticosa (L.) Rydb.) mapping in Northwestern Estonia based upon site similarities. BMC Ecology 2017 Feb 21;17(1):7. DOI: 10.1186/s12898-017-0117-0.
◦ Tammeleht E., Kuuspu M. 2017. Effect of competition and landscape characteristics on mesocarnivore cohabitation in badger setts. Journal of Zoology. DOI: 10.1111/jzo.12529.
◦ Ficko A., Boncina A. 2019. Public attitudes toward environmental protection in the most developed countries: The Environmental Concern Kuznets Curve theory. Journal of Environmental Management 231(1), 968-981. DOI: 10.1016/j.jenvman.2018.10.087.
◦ Bruzza M., Tupia M., Vancauwenberghe G. 2020. State-of-the-Art Applications of Spatial Data Infrastructure in the Provision of e-Government Services in Latin America. Pp. 124-140 in: Rocha Á., Ferrás C., Montenegro Marin C., Medina García V. (eds) Information Technology and Systems. ICITS 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1137. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-030-40690-5_13.
◦ Bennett A.J., Goldberg T.L. 2020. Pteropine Orthoreovirus in an Angolan Soft-Furred Fruit Bat (Lissonycteris angolensis) in Uganda Dramatically Expands the Global Distribution of an Emerging Bat-Borne Respiratory Virus. Viruses 12(7), 740. DOI: 10.3390/v12070740.

Selle kalkulaatori looja ei võta tasu kalkulaatori kasutamise eest ega võta vastutust ekslike või mitte ootuspäraste tulemuste või muude kalkulaatori kasutamise tõttu tekkinud kahjude eest.