Suundade diagramm, keskmine suund ja selle usalduspiirid

Seda vahendit on kasutatud 851 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed peavad olema kraadides [-360...360] ja kraadikümnendikes, ühes veerus, iga vaatlus omaette real. Kümnendkoha eraldajaks võib olla kas punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Suundade roosdiagrammi moodustab amCharts 4. Vt ka õpikus ptk 4.2.2. NB! Valem 4-68 on õpikus vigane. See peab olema kujul:
võrrand.

Ülesanded 3974 ja 4142.

Lähteandmed peavad olema kahes veerus (suund kraadides [-360...360] ja kraadikümnendikes) ning vaatluse kaal, iga vaatlus omaette real. Kümnendkoha eraldajaks võib olla kas punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Suundade roosdiagrammi moodustab amCharts 4. Vt ka õpikus ptk 4.2.2. NB! Valem 4-68 on õpikus vigane. See peab olema kujul:
võrrand.

Ülesanded 3974 ja 4142.

|| ||
Tulemused