Kõigi vahemaade jaotus

Seda vahendit on kasutatud 576 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [X] [Y]. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Vt ka õpikus ptk 4.1.2.13. Ülesanded 4146 ja 4040.

Piirid juhupunktidele

WMS taust:


|| ||
Tulemused