Seosekordajad kahe tunnuse vahel

Seda vahendit on kasutatud 903 korda.
Lähteandmed

Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Arvutus kasutab teeki Meta.Numerics.

Vt ka õpikus ptk 1.5.2. Ülesanded 3675, 3676, 3677, 4056, 4058.


|| || ||
Tulemused