WGS84 ja L-EST97 koordinaatide teisendus

This function has been used 772 times.
Lähteandmed
Koordinaatide teisendus WGS84 ja L-EST97 süsteemi vahel. Lähteandmed olgu veergudes kas [X] [Y] või [kraad] ja [kraad]. Kraadi osad tuleb esitada kümnendmurruna. Iga koht peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read eemaldatakse.

Taust:
|| ||
Tulemused