Klasteranalüüs

Seda vahendit on kasutatud 2649 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes: [Kood] [V1] [V2] ... Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Esimeses reas võivad olla tunnuste nimed, esimeses veerus vaatluste koodid nimena või numbrina. Kõik tunnused peavad olema arvuna. k-means kasutab klastriseemnetena võimalikult kaugeid objekte.

Ühemõõtmeline rühmitamine on lehel Väärtuste rühmitamine.

Vt ka õpikus ptk 2.3.1., artiklit Wikipedias ja M. Pardo esitlust. Ülesanded 3665, 3666, 3668, 4041 ja 4042,


|| || ||
Tulemused