Segaväärtustega üksuse piiritlemine

Seda vahendit on kasutatud 618 korda.
Lähteandmed
See funktsioon leiab optimaalse väärtuste piiri segaväärtustega üksuste vahel, mille kasutamisel klassifikaatorina on üksuste õige tuvastamise summarne proportsioon suurim. Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse. Valik Koodid ja väärtused võimaldab paarikaupa võrrelda mitut üksust, eraldi testid arvutatakse iga tunnuse osas. Tunnuseid võib olla kuni 255. Mitme tunnuse puhul peavad rühmakoodid olema täisarvud vahemikus 0 kuni 255.
Sisend on:
|| || ||
Tulemused