Kategooriliste pindade vastavus

Seda vahendit on kasutatud 181 korda.
Lähteandmed

Andmekihid peavad olema ühebaidises Idrisi rst vormingus ja vähemalt osaliselt ülekattes. Kihi ridade ja veergude arv, servakoordinaadid ja kategooriate nimed loetakse Idrisi rdc failist. Loendatakse detailsema kihi pikslite arv kohakuti olevates klassikombinatsioonides.

Vt ka õpikus ptk 4.3.3.1. Ülesanded 3973 ja 3990.


RDC fail:
RST fail:
RDC fail:
RST fail:
Juhunihutuste arv
|| || || ||