Autokorrelatsioon

Seda vahendit on kasutatud 2185 korda.
Lähteandmed

Lähteandmed olgu veergudes nagu näidatud sisendlahtri kohal, Iga vaatlus peab olema omaette real, veergude eraldajaks tühik, tabulatsioonitähis või semikoolon, aga mitte koma. Kümnendkoha eraldaja võib olla punkt või koma. Tähega algavad read (veergude nimed) eemaldatakse.

Vt ka õpikus ptk 5.1. Ülesanded 3936, 3966, 3967 ja 3988.

Mõõtmelisus:

WMS taust:


WMS taust:
|| ||
Tulemused