English
Logi sisse
Sisse logimiseks saad kasutada kas e-maili või kasutajanime kujul EesnimiPerenimi. Mõlemat ei ole tarvis sisestada.
Kasuta isiku tuvastamiseks mõnd teist teenust
Välise kasutajakonto e-mail peab olema sama, mis TÜ õppeinfosüsteemis.