Publications

2011

Remm, K., Jaagus, J., Briede, A., Rimkus, E., Kelviste, T. (2011). Interpolative mapping of mean precipitation in the Baltic countries by using landscape characteristics. Estonian Journal of Earth Sciences, 60(3), 172-190.

Remm, K.; Kelviste, T. (2011). Constud Tutorial. Chair of Geoinformatics and Cartography, University of Tartu. ISBN: 978-9985-4-0667-0. 128 pp.

Remm, K.; Kelviste, T. (2011). Constud Tutorial. Chair of Geoinformatics and Cartography, University of Tartu. ISBN: 978-9985-4-0679-3. http://hdl.handle.net/10062/18192.

Remm, K.; Kelviste, T. (2011). Tarkvarasüsteemi Constud kasutamisõpetus. Tartu Ülikooli geograafia osakond, geoinformaatika ja kartograafia õppetool. ISBN: 978-9985-4-0666-3. http://hdl.handle.net/10062/18193.

2010

Linder, M.; Jakobson, L.; Absalon, E. (2010). The Effect of Distance Correction Factor in Case-Based Predictions of Vegetation Classes in Karula, Estonia. In: International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. Proceedings of the Joint International Conference on Theory, Data Handling and Modelling in GeoSpatial Information Science, Hong Kong 26.-28. May 2010. (Ed.) Guilbert, E.; Lees, B.; Leung, Yee. International Society of Photogrammetry and Remote Sensing, 2010, 570-574.

Remm, K.; Remm, M. (2010). Geographical aspects of enterobiasis in Estonia. Health & Place, 16, 291-300.

Remm, K.; Aunap, R.; Linder, M.; Remm, J. (2010). Hinnangulise kaardistamise näiteid ja vahendeid. XI Eesti Ökoloogiakonverents „Elurikkus ja ökosüsteemid“, Tartu, 8.-9. aprill. 2010.

2009

Linder, M.; Remm, K.; Absalon, E. (2009). Tehisõppesüsteemi Pidevstuudium/CONSTUD kasutused. Mander, Ü.; Uuemaa, E.; Pae, T. (Toim.). Uurimusi eestikeelse geograafia 90. aastapäeval. Publicationes Instituti Geographici Universitatis Tartuensis 108 (52-62). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus.

Remm, K.; Linder, M.; Remm, L. (2009). Relative density of finds for assessing similarity-based maps of orchid occurrence. Ecological Modelling, 220(3), 294-309.

Remm, K.; Remm, L. (2009). Similarity-based large-scale distribution mapping of orchids. Biodiversity and Conservation, 18(6), 1629-1647.

Tamm, T.; Remm, K. (2009). Estimating the parameters of forest inventory using machine learning and the reduction of remote sensing features. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 11(4), 290 - 297.

2008

Linder, M.; Absalon, E. (2008). Näidistele tuginevad taimkatte ristprognoosid Karulas ja Otepääl. Maran, T., Pihu, S., Vanatoa, A. (Toim.). Planeet Maa: globaalsed ja lokaalsed probleemid. XXXI Eesti Looduseuurijate Päev 28.-29. juunil 2008, Lüllemäe-Ähijärve, lk 42-65. Tartu, Eesti Looduseuurijate Selts.

Linder, M.; Remm, K.; Proosa, H. (2008). The application of the concept of indicative neighbourhood on Landsat ETM+ images and orthophotos using circular and annulus kernels. In: Ruas, A., Gold, C. (Eds.). Proceedings of the 13th International Symposium on Spatial Data Handling, Montpellier, France, 23rd-25th June, pp. 147-162. Springer.

Remm, M.; Remm, K. (2008). Case-based estimation of the risk of enterobiasis. Artificial Intelligence in Medicine, 43(3), 167-177.

Oviir, M.; Remm, K.; Linder, M. (2008). Eesti põhikaardi okas-, sega- ja lehtmetsa eristatavus kaugseireandmete ja mullakaardi järgi, kasutades näidistele tuginevat järeldamist ja tehisõpet. Väljataga, K.; Kaukver, K. (Toim.). Kaugseire Eestis. 69-77. Tallinn: Tartu Observatoorium, Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskus

2007

Remm, K; Linder, M (2007). Prognoosisüsteemi Pidevstuudium tutvustus. Geodeet, 34(58), 37-43.

2006

Remm, K. (2006). Liikide kasvukohad ja elupaigad hinnangulistel kaartidel. Eesti Loodus, 7, 36-39.

2004

Remm, K. (2004). Case-based predictions for species and habitat mapping. Ecological Modelling, 177(3-4), 259-281.