GAT2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4150, punkte 2, teema: Normaaljaotus

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on Eesti ilmavaatlusjaamades mõõdetud paljuaastased keskmised sademete hulgad kuude kaupa ja aasta kokkuvõttes. 
  • Arvuta nende andmete järgi keskmine aastane sademete hulk Eestis millimeetrites ja selle keskmise 99% usalduspiirid. Märgi saadud arvud vastuse esimeseks osaks.
  • Kas sellise jaotusega muutuja puhul on õigustatud normaaljaotust eeldavate meetodite kasutamine?
Andmefail: SADEMED.xls

Selgitus ja lahendamisjuhised

Keskmisi ja usalduspiire on lihtne arvutada RASA kalkulaator abil. Vali kalkulaatori menüüst Üks muutuja ja kopeeri vajalik veerg kalkulaatori sisendlahtrisse. Kalkulaator seedib kümnendike eraldajana kas punkte või komasid ning eemaldab automaatselt tähega algavad read ja tühjad read andmebloki lõpust. Arvutuse alustamiseks vajuta nuppu Arvuta või klaviatuurilt Enter. Tulemused ilmuvad veebilehe parempoolsesse paneeli.

Normaaljaotust eeldavate meetodite kasutamine on õigustatud, kui teoreetiliselt võiks uuritav muutuja olla normaaljaotusega ja kui Kolmogorov-Smirnovi test (või mõni muu meetod) ei näita valimi olulist erinevust normaaljaotusest.

Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.