RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4148, punkte 2, teema: Punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on mõnede Eesti ilmavaatlusjaamade L-Est koordinaadid. Eesti ala ruumiliseks esindamiseks peaksid need paiknema võimalikult korrapäraselt või vähemalt juhuslikult.
  1. Millises piirkonnas (või piirkondades) raadiuses 25 km on jaamade koonduvus statistiliselt oluline (p<0,05)?
  2. Kus on suurem selles andmestikus jaamadega esindamata Eesti maismaa piirkond?
Lisa vastusele kaart või kaardid, millele vastus tugineb.
Andmefail: Met-stations.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

  • Kopeeri manuses olevad koordinaadid RASA kalkulaatoris oleva funktsiooni Lokaalne koonduvus sisendiks.
  • Sea arvutuse parameetrid nagu on näidatud lisatud joonisel. Seega Ühte tüüpi objektid, Arvuta võrgustikus vahega 5000 Eesti piires, otsimise ulatus 25000, Juhukorduste arv 1000, α 0,05. Eestit ümbritseva ristküliku servakoordinaatide saamiseks vajuta L-Est min/max Eesti piires.
  • Vali WMS taustaks kaart.
  • Käivita arvutus.
  • Tulemusi vaata sisendpaneeli alla tekkinud kaardilt.
  • Pane tähele kalkulaatoris selle funktsiooni lehel olevat teksti: "Koonduvuse / eraldatuse hindamisel võrreldakse antud raadiuses olevate objektide keskmist ruutvahemaad juhusliku paiknemise korral oodatavaga. Koonduvust ei saa hinnata piirkondades, kus ei ole vähemalt kahte objekti."
  • Pane tähele, et Eesti maski ja hõreda võrgustiku kasutamisel ei pruugi väikesaartele langeda ühtegi arvutatavat kohta.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.