RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4146, punkte 3, teema: Punktide paiknemine

Ava ülesanne nr
Lisatud failis on Eesti põhikaardil olevate allikate L-Est ristkoordinaadid.
1. Millised allikate omavahelised vahemaad on oluliselt sagedasemad kui juhusliku paigutuse korral oodata ja millised oluliselt harvemad?
Millise vastuse saad,
*) kui genereerid juhuslikud punktid Eestit hõlmavale ristkülikukujulisele alale ja millise,
*) kui genereerid punktid Eesti maismaale?
2. Kuidas seletad saadud vastuste erinevust?
Andmefail: SpringsXY.txt

Selgitus ja lahendamisjuhised

Ülesannet saab lahendada RASA kalkulaatori abil. Selle menüüs on funktsioon Kõik vahemaad, mis tähistab kõigi vahemaade jaotust.
  • Vali Ühte tüüpi objektid.
  • Kalkulaatori vaikimisi vahemaatsoonide arv ja tsooni laius peaksid esialgu sobima. Statistilise olulisuse korralikuks hindamiseks peaks juhukordusi olema vähemalt 200. Eesti maismaa piirab juhupunktide paiknemist, kui sisse lülitada Juhukohad Eesti alal.
  • Vajuta nuppu Arvuta ja oota veidi.
  • Tulemused saad lugeda graafikult või tabelist. Pane tähele, et ülesande sõnastuses on märksõna oluliselt. Seega tuleks vaadata kohti, kus must seose joon väljub punaste usalduspiiride vahelt.
  • Tulemuste tõlgendamisel pane tähele, et ei küsita mitte juhupunktide paiknemist ega allikate paiknemist, vaid allikate vahemaade jaotumist juhupunktide suhtes.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.