RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4145, punkte 3, teema: Meetodi valik

Ava ülesanne nr
Ülesandes 3959 leidsid, et ülesandele lisatud andmestikus on põõsasmarana leide on kõige enam gleimullal. Paraku ei kata vaatlustrassid uuritavat kaardilehte ühtlaselt, vaatluste teekonna valikul eelistas vaatleja enam jalutada kohtades, kus senise kogemuse kohaselt oli selle liigi leidmise tõenäosus suurem. Ka ei asu vaatluskohad trassil ühtlaste vahedega.
Kuidas nendest samadest andmetest 95% kindlusega tõestada, et põõsasmaran kasvab tõesti gleimullal sagedamini kui uurimisalal keskmiselt?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et vaatlusandmestik sisaldab lisaks liigi esinemiskohtadele ka puudumiskohti. Ülesande 3995 juhiste ja õpiku peatüki 4.3.3 lugemisest võib abi olla.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.