RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4144, punkte 3, teema: Meetodi valik

Ava ülesanne nr
Pikaajalisi keskmisi sademete hulkasid Eesti ilmavaatlusjaamades on kasutatud selle õppeaine mitmes ülesandes. Ilmavaatlusjaamade andmed on ka veebikalkulaatori mitme funktsiooni näidisandmeteks.
Kirjelda tehnoloogilist protsessi võimalikult usaldusväärse summaarse sademete hulga (tonnides) arvutamiseks kogu Eesti maismaa kohta kasutades nendes jaamades mõõdetud sademete hulki.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Nagu manustatud jooniselt näha, ei paikne jaamad ühtlaste vahedega. Lisaks sellele võib eeldada, et sademete hulk sõltub jaama ümbruse maastikust (maakattest, reljeefist ja ehitistest). Kusjuures ümbruse mõju võib sõltuda sademeid toova õhuvoolu suunast.
Pikk, rohkem kui 100 sõnast koosnev vastus saada vastusele lisatud failis.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.