RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4143, punkte 3, teema: Meetodi valik

Ava ülesanne nr
Kuidas tõestada 95% kindlusega hüpotesi, et mingi uurimisala maa-eluhoonete kauguste jaotus lähima järve kaldast ei ole juhuslik?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Vastusena oodatakse probleemi lahenduskäigu kirjeldust. Pane tähele, et maa-hooned tähendab mitte linna-hooned. Samuti võiks arvestada, et reeglina (vähemalt Eestis) ei paikne hooned veekogudes ja soodes. Kindlama järelduse tegemiseks peaks ehk koha sobivust eluhoone jaoks veelgi detailsemalt arvestama.
Andmebaasis olev projekti kava kirjeldus sisaldab 159 sõna ja üle 1000 tähemärgi. Kui su vastus tuleb pikem kui 1000 tähemärki, siis saada see eraldi failis.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.