RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4142, punkte 3, teema: Suundade üldistamine

Ava ülesanne nr
Sara jalutas pargis ja samal ajal lobises telefonis. Pargis olevad atrakstioonid on ülesandele lisatud joonisel. Sara jalutas 15 m idapoole, siis pöördus ja kõndis 25 m kirde suunas. Seejärel läks 12 m kagusse ja 5 m põhja. Siis pöördus vasakule (läände) ja läbis 45 m.
  1. Millise objekti joorde Sara lõpuks jõudis?
  2. Kui tõenäoliselt võib sellesse kohta jõudmine olla puhas juhus?
  3. Kas on põhjust p<0.05 tasemel arvata, et Sara liikumine oli sihipärane?

Selgitus ja lahendamisjuhised

Kasutades RASA klakulaatorit.
  • ValiVaatlustel on kaal ja märgi deklinatsiooniks 0
  • Märgi ülesandes antud suunad kraadides esimesse veergu ja vahemaad teise.
  • Käivita arvutus.
  • Leia kaalutud suundade statistikute hulgast Keskmine ja summaarne suund ning tõenäosus, millega juhuslike suundade summaarne vektor on vähemalt sama pikk.

Ülesande koostas Najmeh Mozaffaree Pour.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.