RASA2018 || Teema lehele || English

Ülesanne 4140, punkte 3, teema: Interpoleerimine

Ava ülesanne nr
Manustatud faili lehel andmeid_pole on 13 Eesti ilmajaama, mille paljuaastase keskmise lumikatte kestuse andmed on kaduma läinud. Leia teiste jaamade andmete alusel oodatav lumikatte kestus nendes jaamades, kasutades pöördkaugusega proportsionaalset interpoleerimist.
 1. Esita esimese vastusena interpoleerimise ruutkeskmine viga.
 2. Arvuta interpoleerimisel saadud tulemuste standardhälve ja samades jaamades tegelikult mõõdetud lumikatte kestvuste (lehel andmed_on) standardhälve.
 3. Selgita vaadeldud väärtuste ja interpoleeritud väärtuste varieeruvuse erinevuse põhjust.
Andmefail: lumikatte_kestus.xlsx

Selgitus ja lahendamisjuhised

 • Leia RASA kalkulaatorist Interpoleerimine.
 • Vali Arvuta üksikud kohad ja meetodiks Pöördkaugusega kaalutud (joonis).
 • Kopeeri lahtrisse Antud kohad faili lehelt andmeid_pole nende jaamade koordinaadid ja lumikatte kestus, kus lumikatet on mõõdetud (kujul [X] [Y] [Väärtus]).
 • Kopeeri samalt töölehelt puuduva lumikatte kestusega jaamad (kujul [Jaama nimi] [X] [Y]) lahtrisse Arvutatavad kohad.
 • Käivita arvutus.
 • Kopeeri interpoleerimistulemused töölehele andmed on.
 • Ava RASA kalkulaatori funktsioon Erinevustestid ja vali RMSE.
 • Kopeeri ühte lahtrisse mõõdetud väärtused ja teise samade jaamade jaoks interpoleerimisel saadud lumikatte kestused.
 • Käivita võrdlus ja leia arvutustulemuste hulgast ruutkeskmine hälve ehk RMSE. Standardhällbe arvutamiseks sobib Exceli funktsioon STDEVP()
Pane tähele, et otseseid interpoleerimistulemusi ei ole tarvis esitada.
Ära kasuta standardhälbe arvutamiseks Exceli uuemaid versioone. Seal on mingi kala sees. Usaldusväärsemad on Rasa kalkulaatori ühe muutuja statistikud ja calculators.org.

Ülesande koostasid Taavi Virro ja Kalle Remm.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.