VS || Teema lehele

Ülesanne 4089, punkte 3, teema: Operatsioonid failidega

Ava ülesanne nr
Kirjuta vähemalt kolm üksteisest võimalikult erinevat C# meetodit, mis loeksid failis antud positsioonil oleva baidi ja esitaks selle tähemärgina? Näiteks kolmanda baidi tähenduse tähemärgina eeldusel, et loendatakse nullipõhiselt. Kõigi meetodite kood peaks olema mõistlikult lühike.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Võib ka rohkem meetodeid esitada. Andmebaasis olevas vastuses on viis erinevat meetodit.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.