VS || Teema lehele

Ülesanne 4085, punkte 1, teema: Lambda väljendid ja LINQ

Ava ülesanne nr
Koosta eraldi loetelu mõnedest professoritest ÖMI geograafia ja ÖMI botaanika osakonnas, kus professor on objekt, mille üks omadus on nimi. Vastusena esita C# kood, mis moodustab ühise nimekirja mõlema osakonna professoritest.

Selgitus ja lahendamisjuhised

Muutujakogude ja string tüüpi muutujate ühendamiseks sobib C# meetod Concat(). Nimede loetelu peaks olema kas tüübist IEnumerable või List.
Professori kui C# struktuuri näide on õpiku peatükis 2.11. Samas on ka nimeruumis System.Linq olevate meetodite tabel.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.