VS || Teema lehele

Ülesanne 4079, punkte 1, teema: Klassid, objektid, meetodid

Ava ülesanne nr
Täienda all toodud klassi kirjeldust nii, et seda klassi saaks instantsseerida nii, nagu on kasutatud all toodud meetodis Main().
public class Fail
{
public string Nimi { get; set; }
public int Bytes { get; set; }

public Fail(string Nimi, int Bytes)
{
Nimi = "";
Bytes = 0;
}
}

static void Main()
{
Fail seeFail = new Fail
{
Nimi = "",
Bytes = 0
};
}

Selgitus ja lahendamisjuhised

Pane tähele, et meetodis Main() ei ole objekti Fail atribuudid ümarsulgudes, nagu eeldab selle klassi praegune deklareerimisviis. Selles ülesandes ei tohi muuta meetodit Main(), täiendada tuleb klassi Fail.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.