VS || Teema lehele

Ülesanne 4078, punkte 2, teema: Klassid, objektid, meetodid

Ava ülesanne nr
Täienda järgnevat struktuuri, et see väljastaks ka ühes tellimuses olevate toodete koguhinna. Lisa koguhinna kasutamise näide.
struct Tellimus
{
public string TooteNimi;
public int YhikuteArv;
public double Yhikuhind;
}

Selgitus ja lahendamisjuhised

Üks võimalus on lisada struktuurile Tellimus koguhinda esitav väli ja struktuurile ülesande tekstis mainitud kolme välja sisaldav moodustaja.
Vaata ka struktuuri moodustaja näiteid veebis.
Vastamiseks ning teiste saadetud ja andmebaasis oleva vastuse vaatamiseks tuleb selle ainega seotud kasutajana sisse logida.